Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2014

5757 c227
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

November 25 2014

Reposted fromlivela livela

November 22 2014

8219 f5ec
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4622 1f44
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

November 20 2014

Reposted fromlivela livela

November 16 2014

October 24 2014

9182 292f
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 23 2014

6165 ebad
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 11 2014

September 23 2014

1924 89ae 500
Reposted fromxmartii xmartii

June 22 2014

8172 5e49
Reposted fromsadi sadi viaflyingheart flyingheart

June 12 2014

2102 70ab
Reposted fromretaliate retaliate

May 29 2014

Keep Calm
Reposted fromweheartit weheartit viaQueenOfSharks QueenOfSharks

May 25 2014

Czekam na wakacje, czekam na upalne dni, na śniadania o 11, na jeżdżenie pociągiem, na czas na filmy i seriale, na nocki poza domem, na zimno piwo z lodówki, na piasek na plaży, na spontaniczne wypady za miasto, na jedzenie świeżych owoców, na krótkie spodenki, na brak nauki, na czas na czytanie książek, na opalanie się na balkonie i tarasie. Czekam na odrobinę wolnego czasu dla samej siebie. 
Reposted fromcreure creure

March 21 2014

7505 5505
Reposted fromretaliate retaliate

March 12 2014

tea in bed
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs

March 08 2014

Jesteś ryzykiem, które zawsze podejmę.
— Ellie Goulding

February 08 2014

Play fullscreen
Keep calm.. and just listen to that song
Reposted fromknusper knusper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl